choquenet logoCHOQUENET (Francuska) – kompanija osnovana 1925. godine, specijalizovani je proizvođač ramskih filter presa za separaciju čvrstog i tečnog medijuma, pod pritiskom.

Po osnivanju, kompanija je prvenstveno  proizvodila opremu za fabrike za proizvodnju šećera, fabrike za proizvodnju stakla i destilerije, a vremenom su se okrenuli i ka drugim industrijskim granama.

Filter presa je uređaj za razdvajanje čvrstih materija i tečnog medijuma iz suspenzije. Izgrađena je od tri glavna dela: ram, deo za filtriranje, i hidraulična jedinica. Deo za filtriranje sastoji se od niza vertikalnih ramova (izrađenih od livenog gvožđa ili polipropilena) koje su prekrivene filter platnima.

Prilikom međusobnog spajanja ovih ramova pomoću hidrauličnog cilindra dolazi do formiranja komora u kojima skupljeni talog podleže pritisku/ceđenju. Tokom filtracije, filtrat se odstranjuje preko kanala pozicioniranih iza filter platna, a na filter platnu se preostala čvrsta materija (pogača) zadržava a zatim i uklanja sa ramova.

choquenet-filter-presaChoqeuent u svom proizvodnom programu ima sledeće:

 • Filter prese
 • “Exofalc” svećasti filteri
 • Oprema za proizvodnju stakla
 • Peći za sumpor

Choquenet je aktivan u skoro svim industrijskim granama:

 • Šećerna industrija
 • Prehrambena industrija
 • Tretman otpadnih voda
 • Hemijska industrija
 • Industrija mineralnih đubriva
 • Farmaceutska industrija
 • Rudarstvo
 • Industrija stakla

Choquenet oprema na tržištu Srbije zastupljena je u okviru šećerne industrije, industrije mineralnih đubriva, postrojenjima za tretman voda.

Preuzmite Choquenet prezentaciju
Posetite Choquenet website