Naziv firme:
Turbofluid d.o.o. Novi Sad
PIB: 100734643
Matični broj: 08243301

Adresa:
Vladike Ćirića 16
21000 Novi Sad
Srbija


Direktor: Marko Damjanac, mast.inž.menadžm.
Mob.: +381 (0)63 524 885
Tel.: +381 (0)21 55 33 55
Email: damjanacmarko@gmail.com