TURBOFLUID d.o.o. bavi se zastupanjem renomiranih evropskih proizvođača industrijske opreme i mašina, nudi širok spektar procesne i filtracione opreme za različite industrijske oblasti:

 • Hemijska/petrohemijska industrija
 • Industrija papira i celuloze
 • Industrija čelika i metala
 • Cementna industrija
 • Rudarstvo
 • Farmaceutska industrija
 • Agro-industrija (šećerane, skrobare, uljare, konditorska ind.)
 • Ostale vodeće industrijske oblasti…

U prilici smo da ponudimo razne modele pumpi:

 • Centrifugalne pumpe (za abrazivne i korozivne fluide, tretman voda…)
 • Plastične centrifugalne pumpe za kiseline
 • Vakum pumpe (standardne vakum pumpe, pumpe sa vodenim prstenom)
 • Zupčaste pumpe sa spoljašnjim ozubljenjem (za viskozne i guste fluide)
 • Vijčane pumpe sa dva i tri vijčanika
 • Krilne pumpe
 • Peristaltičke (crevne) pumpe
 • Membranske pumpe

Mimo pumpi nudimo i sledeću opremu:

 • Izmenjivači toplote (izmenjivač sa zavarenim pločama za fluide sa krupnim česticama, standardni pločasti izmenjivači sa zaptivkama, dobošasti izmenjivači…)
 • Filter prese (sa membranskim i komornim ramovima)
 • Mikseri (mešači, agitatori)
 • Klipni kompresori
 • Filtracioni materijali (filter platna, filter vreće, filter marame….)
 • Skruberi, mist eliminatori…

SULZER (Švajcarska) – globalni lider u proizvodnji i plasmanu centrifugalnih pumpi za abrazivne i korozivne fluide. U portfoliju imaju praktično sve tipove centrifugalnih pumpi: jednostepene, višestepene, aksijalne, potapajuće, muljne pumpe, itd.

Karakteriše ih efikasnost, pouzdanost, dugovečnost i ekonomičnost u radu.
Turbofluid d.o.o. je zvanični zastupnik Sulzera za Srbiju.

klik za više informacija


Broquet logo

 BROQUET PUMPS (Francuska) – sa više od 130 godina ekspertize u oblasti izrade pumpi, BROQUET je specijalizovani proizvođač zupčastih pumpi za viskozne medije.

Njihove pumpe zastupljene su na domaćem i ino tržištu, a pokrivaju industrije poput: šećerne, industrije čokolade, hemijske i petrohemijske industrije, prehrambene industrije, itd.

Klik za više informacija


Barriquand logo

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES (Francuska) – osnovan 1936. godine, BARRIQUAND je specijalizovani proizvođač izmenjivača toplote, karakteriše ih jedinstveni patentirani model izmenjivača toplote po sistemu zavarenih ploča – PLATULAR, što ih čini korak ispred konkurenata.

Veliko iskustvo i ekspertiza u oblasti razmene toplote obezbeđuju ovom proizvođaču lidersku poziciju na globalnom nivou u sferi izmenjivača toplote.

Klik za više informacija


choquenet logo

CHOQUENET (Francuska) – osnovan 1925. godine, CHOQUENET je specijalizovani proizvođač ramskih filter presa za mnoge industrijske grane (šećerna industrija, prehrambena industrija, hemijska industrija, farmaceutska industrija, prerada otpadnih voda, itd.) čija oprema je zastupljena u više od 150 zemalja širom sveta.

Klik za više informacija


Mortelecque logo

MORTELECQUE (Francuska) – kompanija osnovana 1830. godine, sa tradicijom od preko 150 godina u oblasti suve i vlažne filtracije. MORTELECQUE nudi veoma kvalitetne materijale za izradu filter platna / filter marama, filter vreća i drugih filtracionih elemenata pokrivaju praktično sve industrije u kojima ima procesa filtracije.

Klik za više informacija


maguin logo

 MAGUIN (Francuska) – kompanija osnovana 1843. godine, sa ekspertizom u tehnologiji šećera, MAGUIN nudi vrhunsku opremu i procesne linije za šećerane, a uz svoje sestre kompanije Maguin-Interis i Maguin-Promill nude rešenja u oblasti sušenja organskih i mineralnih materija, proizvodnji alkohola i bioetanola, kontrole životne sredine spaljivanjem industrijskog i bolničkog otpada.

Klik za više informacija


FC logo

FIVES CAIL (Francuska) – jedan od pionira šećerne industrije, lider u oblasti projektovanja, izgradnji kompletnih fabrika šećera i opreme za šećerane,

FIVES CAIL je u 2012. godini proslavio 200 godina postojanja.

Klik za više informacija


mixel logo

MIXEL AGITATEURS (Francuska) – osnovan 1969. godine, MIXEL je specijalizovani proizvođač standardnih i “po zahtevu kupca” industrijskih agitatora/mešalica.

Njihovi proizvodi zastupljeni su širom sveta u vodećim kompanijama poput ABB, AREVA, ARKEMA, BAYER i mnogih drugih.

Klik za više informacija


Iteca logo

ITECA SOCADEI (Francuska) – sa iskustvom od preko 30 godina u oblasti izrade sistema za uzorkovanje, “on line” i “at line” analizatora kontrole procesa, “on line” kolorimetara i druge instrumentacije.

ITECA SOCADEI oprema izrađena je po najsavremenijoj tehnologiji u cilju obezbeđenja što boljeg kvaliteta proizvoda i smanjenja troškova proizvodnje. Pokrivaju razne industrije: šećerna ind., cementna ind., prehrambena ind., rudarska ind., metalurška ind., hemijska ind., itd…

Klik za više informacija


aws-logo

AWS Corporation (Italija) – inženjering kompanija koja pruža rešenja u oblasi zaštite životne sredine – sistemi za kontrolu emisije štetnih gasova, tretman primarnih i otpadnih voda, “mist” eliminatori, itd.

U mogućnosti su da ponude usluge projektovanja, konsalting usluge, projekte po principu “ključ u ruke”, proizvodnju i isporuku opreme, puštanje u rad kao i post-prodajnu podršku.

Klik za više informacija