Seminar 2014. – Ribarsko ostrvo Novi Sad

Category : Razno

I ove godine firma STIL-M nastavlja tradiciju održavanja seminara u cilju promocije industrijske opreme i tehnologije kompanija koje zastupamo. Seminar se održao 25. i 26. februara 2014. godine na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu, na istoj lokaciji kao i prethodne godine.

U prijatnom ambijentu na obali Dunava naši klijenti su u okviru dvodnevnog programa imali priliku da prisustvuju prezentacijama naših principala iz francuske koji su predstavljali svoje postojeće ali i nove proizvode i tehnološka rešenja čija bi implementacija znatno uticala na revitalizaciju proizvodnih pogona fabrika naših klijenata. Takođe, organizovali smo i okrugle stolove za direktnu i otvorenu diskusiju između posetioca seminara i predstavnika koje zastupamo, i tom prilikom diskutovalo se o raznim tehničkim pitanjima što se pokazalo kao veoma interesantno i korisno na obostrano zadovoljstvo.

Principali koji su prisustvovali ove godine na seminaru u Novom Sadu su:

  • EURODIA (tehnologija odšećeravanja, elektrodijaliza, hromatografija,…)
  • ERTP HIBON (vakum pumpe)
  • BARRIQUAND (izmenjivači toplote)
  • ITECA SOCADEI (mikroskopi za praćenje razvoja kristala u vakum aparatima, kolorimetar)
  • MAGUIN (oprema za rezanje repe, pranje repe, sušare,…)
  • FIVES CAIL (centrifuge, mikrotalasne sonde,…)
  • CHOQUENET (filter prese)
  • BROQUET PUMPS (zupčaste pumpe)

Seminaru je prisustvovalo oko 60 ljudi iz različitih industrijskih grana (šećerna ind., skrobna ind., ind. mineralnih đubriva) sa teritorije Hrvatske, Bosne i Srbije. Mi im se ovom prilikom još jednom zahvaljujemo na odzivu i prijatnom druženju, i očekujemo da se vidimo i sledeće godine u Novom Sadu.