SULZER (Švajcarska) globalni je lider i inovator u izradi i plasmanu centrifugalnih pumpi visokog kvaliteta. U svojoj ponudi imaju kompletan asortiman pumpi prema ISO i API standardu, a takođe i pumpe izrađene za specifične namene.

Pumpe su prilagođene za sve vrste fluida, a karakteriše ih primena kod visoko abrazivnih i korozivnih fluida, kao i fluida u kojima su prisutne čvrste materije.

SULZER proizvodi sve tipove centrifugalnih pumpi od različitih materijala (nerđajući čelik – inox, inox u duplex i super-duplex izvedbi, liveno gvožđe), čiji kapaciteti idu i do 30.000m3/h, sa radnom temperaturom od -160°C do +900°C.

Osnovni tipovi centrifugalnih pumpi u ponudi:

 • Jednostepene pumpe (u skladu sa standardima ISO 5199 / ISO 2858, ASME B73.1 ili API 610, za transfer hemikalija, otpadnih voda…)
 • Višestepene pumpe
 • Potapajuće pumpe (za drenažu, mulj, otpadne vode sa visokim nivoom zagađenja i čvrstih supstanci)
 • Vertikalne pumpe
 • Aksijalne pumpe
 • Muljne pumpe (za transfer medija sa visokim sadržajem krupnih čestica, agregati poput peska i šljunka, rude i minerali, amonijum nitrat, krečni mulj, otporne na visoku abraziju i koroziju, verzija “heavy-duty” pumpe sa rotorom i kućištem obloženi gumom)

SULZER pumpe primenjuju se u skoro svim industrijama, a kod nas su prisutne u:

 • Šećeranama
 • Azotarama
 • Petrohemiji
 • Rudarstvu
 • …itd.

Kompanija SULZER osnovana je davne 1834. godine, prolazeći kroz epohe parnih mašina, nastanka dizel mašina, dalje kroz moderno doba industrijalizacije, konstantno se razvija kroz različite industrijske divizije, a u sferu centrifugalnih pumpi ulazi krajem 20. veka i od samog starta beleži konstantan rast, što govori o jakoj ekspertizi kadrova SULZER i strategiji da se održi stabilan rast i razvoj kompanije.

Ensival Moret pumpa

Proizvodni pogoni nalaze se u Finskoj, Francuskoj, Belgiji, a takođe i u Kini.

2000. godine preuzimaju AHLSTROM, finskog proizvođača centrifugalnih pumpi, a 2017. godine preuzimaju francusko-belgijskog proizvođača pumpi ENSIVAL MORET, čime upotpunjuju svoj proizvodni portfolio centrifugalnih pumpi.

Posetite Sulzer website