aws-logo AWS CORPORATION (Italija) – inženjering kompanija sa velikom ekspertizom u oblasti zaštite životne sredine, bavi se pružanjem usluga i proizvodnjom opreme za kontrolu emisije štetnih gasova i tretmanom primarnih i otpadnih voda, pokrivajući skoro sve veće industrijske grane.

Osnovni ciljevi AWS Corp. jesu:

  • Pružanje najboljeg rešenja klijentu u cilju zadovoljenja propisane regulative u oblasti zaštite životne sredine;
  • Prevencija zagađenja životne sredine prečišćavanjem štetnih gasova i kontaminiranih voda;
  • Smanjenje troškova u oblasti tretmana otpadnih voda;
  • Očuvanje procesne opreme i povećanje efikasnosti proizvodnje;

U okviru sistema kontrole zagađenja vazduha, AWS nudi sledeću opremu:

wesp

  • WESP (Wet Electrostatic Precipitators) : nudi efikasnu kontrolu emisije za podmikronske čestice, teške metale, “acid mist”, “oil mist”. Osnovne karakteristike WESP uređaja (slika desno) jesu dokazane performanse, kompaktnost, masivna konstrukcija , automatski rad, i niski troškovi rada.
  • RTO (Regenerative Thermal Oxidizer): nudi efikasnu kontrolu emisije za volatilna organska jedinjenja (VOC) i uklanjanje neprijatnih mirisa. Osnovne karakteristike RTO uređaja jesu dokazane performanse, kompaktnost, masivna konstrukcija , automatski rad, i niski troškovi rada. RTO je optimalno rešenje u slučaju velike količine otpadnog gasa sa niskom koncentracijom VOC-a .
  • DeNOx SCR (Selective Catalyst Reduction): sistem za denitrifikaciju dimnih gasova sastoji se od procesa redukcije NOx na katalizatoru pomoću amonijaka ili uree kao reagensa. Odgovarajuća radna temperatura se postiže pomoću gas-gas izmenjivača toplote kao i preko spoljašnjeg izvora toplote. Dimni gasovi se uvode kroz katalizator, pri čemu se NOx transformiše u azot i vodu.

scrubber

  • Venturi scrubber (slika desno): dizajniran da efikasno koristi energiju iz ulaznog toka gasa i atomizira tečnost pomoću koje se prečišćava gas. Venturi scrubber sastoji se od tri dela : deo za konvergenciju, grlo, deo za odvod prečišćenog gasa i tečne (zagađene) materije.
  • Fibre Wind “mist” eliminator: specijalno napravljen za uklanjanje uglavnom podmiktronskih tečnosti ili rastvorljivih čvrstih čestica iz vazduha ili gasa.

AWS Corp. u svom proizvodnom programu nudi i dodatnu opremu i usluge, a za više informacija predlažemo da posetite AWS Corp. web sajt.